“ศิตา เอเจนซี่” ตั้งโต๊ะแถลงข่าว สอบถามถึงหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเอเจนซี่ ผู้ดูแลเรื่องการผลิตและช่วงเวลาออกอากาศ พร้อมนัดสื่อมวลชนแถลงข่าว ขอทวงเงินลูกค้า แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย หลังต้องจ่ายหนี้ค่ารายการแทน

 

“ศิตา เอเจนซี่” ตั้งโต๊ะแถลงข่าว สอบถามถึงหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเอเจนซี่ ผู้ดูแลเรื่องการผลิตและช่วงเวลาออกอากาศ พร้อมนัดสื่อมวลชนแถลงข่าว พร้อมใช้สิทธิอันชอบธรรมในการสอบถาม แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย ในประเด็นที่ยังคงเป็นคำถาม และ ต้องการคำชี้แจง ในการเข้าขอผลิตรายการผ่าน 2 ช่อง ดำเนินการออกอากาศผ่าน 2สถานีโทรทัศน์ชื่อดัง เพื่อหาแนวทางยุติประเด็นที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาททางธุรกิจ และหาแนวทางและข้อสรุปที่ชัดเจนกับการทำงานร่วมกัน

 

คุณธนิดา เกลอแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิตา เอเจนซี่ จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจด้านเอเจนซี่ทางการตลาดครบวงจร เปิดเผยถึงภาพรวมของธุรกิจ ศิตา เอเจนซี่ ว่า คุณธนิดากล่าว “บริษัท ศิตา เอเจนซี่ จำกัด เปิดทำการมาแล้วมากกว่า 10 ปี โดย ศิตา เอเจนซี่ ตระหนักดีว่า ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ทั่วโลก ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม

 

 

ดังนั้นในการผลิตรายการและช่วงเวลาออกอากาศที่ทาง ศิตา เอเจนซี่ จำกัด ดูแลบริหารค่าใช้จ่ายและมีคู่สัญญา ในฐานะเอเจนซี่ ผู้ดูแลจัดการทั้งหมดในภาพรวม เพื่อร่วมพัฒนาและ ทำคอนเทนต์ผลิตรายการให้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภค โดย มีทั้ง 2 รายการ กับ “แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย” ในเรื่องของการว่าจ้างซื้อช่วงเวลาออกอากาศ กับทั้ง 2 ช่องที่ ณ ขณะนี้ยังมีออกอากาศผ่าน 2 สถานีโทรทัศน์ชื่อดัง ยังคงมิได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ครบถ้วน อันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนและไม่ชัดเจน จึงยังคงทำให้ทาง ศิตา เอเจนซี่ยังคงไม่ได้รับความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ระบุเนื้อหาตามสัญญาที่ครบถ้วน เนื่องมาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการตีความสัญญา จนมูลค่าของความเสียหายจากการว่าจ้างดังกล่าวมูลค่าสูงถึง 7 หลัก

 

ซึ่งทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตรงกันในเรื่องของตัวเลข และขาดซึ่งการติดต่อสื่อสาร และ พูดคุยตามความเหมาะสม อันทำให้ยังคงมีค่าจ้างการผลิตคงค้างอยู่ ซึ่งจากการทำงานร่วมกันในระยะเวลานานกว่า 4 ปีระหว่างศิตา เอเจนซี่กับ แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย เราทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะคู่สัญญาต่อกันมาโดยตลอด ศิตา เอเจนซี่จึงเข้าใจว่า กรณีที่เกิดขึ้น อาจเกิดขึ้นโดยมิได้เป็นไปจากความตั้งใจของแบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย”

 

อย่างไรก็ตาม ศิตา เอเจนซี่ ไม่ได้นิ่งนอนใจในการพยายามติดต่อ แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย เพื่อให้มีการปฏิบัติตามสัญญาอันถูกต้องและเหมาะสม และ เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัท ศิตา เอเจนซี่ มีสิทธิชอบธรรมถูกต้องและสมควรได้รับ แต่ยังคงไม่ได้รับโอกาสจากทาง แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย ในการเจรจาพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ศิตา เอเจนซี่ จึงมีความจำเป็นในการแถลงข่าวในฐานะเอเจนซี่ ที่ดูแล แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย ในวันนี้กับทางผู้สื่อข่าว “ในฐานะที่เป็นเอเจนซี่ ผู้ดูแลรายการแบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย มากกว่า 4 ปี และ พี่ซินดี้เอง อีกบทบาทคือ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ศิตา เอเจนซี่

 

ในครั้งนี้ต้องขอบคุณพี่น้อง สื่อมวลชนที่ให้เกียรติมาร่วมรับฟัง และ ร่วมพูดคุยวันนี้ เพียงเพราะต้องการหาแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในการหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและเพื่อป้องกันประเด็นอันอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางธุรกิจ และ เพื่อสอบถามถึงความชัดเจนในการทำงานร่วมกันเพื่อให้มีการเจรจาร่วมกันด้วยดี

 

สิ่งที่อยากเห็นคือ การติดต่อกลับเข้ามาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เรื่องทุกอย่างจบด้วยดี เพราะ เราคือเอเจนซี่ที่มีบทบาทหน้าที่ดูแลลูกค้า และ ร่วมผลิตรายการกับกลุ่มลูกค้า สปอนเซอร์ ที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ ศิตา เอเจนซี่ตลอดกว่า 20 ปี” คุณธนิดา กล่าว

โดยการแถลงข่าวครั้งนี้ ศิตา เอเจนซี่ ทำเพื่อขอความชัดเจน และ บริบทแนวทางที่ถูกต้องในการผลิตรายการตามคู่สัญญา กับ แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย และ ความชัดเจน ในแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไปดังนี้

 

1. วิงวอนให้แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย พิจารณาข้อความของคู่สัญญาในส่วนที่ ทางศิตา เอเจนซี่ ยังคงไม่ได้รับความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ระบุเนื้อหาตามสัญญาที่ครบถ้วน เนื่องมาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการตีความสัญญา จนมูลค่าของความเสียหายจากการว่าจ้างดังกล่าวมูลค่าสูงถึง 7 หลัก จึงขอให้มีการทำนัดเพื่อเจรจาขอชำระหนี้ หากประวิงเวลาอาจมีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ศิตา เอเจนซี่ ในฐานะคู่สัญญาตามสัญญาเอเจนซี่ ที่ดูแลในอนาคตอันใกล้ได้

 

2. ศิตา เอเจนซี่ ขอความเมตตาจากสถานีโทรทัศน์ทั้ง 2 สถานี รวมทั้งทุกสื่อที่เข้าร่วมฟังในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ในส่วนของที่มีการว่าจ้างซื้อช่วงเวลาออกอากาศ ผ่าน 2 สถานีโทรทัศน์ชื่อดังให้กับ แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย เพื่อเป็นการรับทราบถึงสิทธิที่ทาง ศิตา เอเจนซี่ ได้มีการยืนยันและชำระเงิน เริ่มสัญญาตั้งแต่แรก คู่สัญญา และข้อปฏิบัติจึงยังคงมีผลระหว่าง ศิตา เอเจนซี่ และ แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย ตามระบุให้คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ให้ปฏิบัติตามสัญญา จึงจำเป็นต้องมีการแถลงข่าวเพื่อหวังจะเจรจา และ หาแนวทางยุติข้อพิพาททางธุรกรรม กับ แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย

 

3. บริษัท ศิตา เอเจนซี่ จำกัด ได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิใจก่อนที่จะตัดสินใจออกมาแถลงข่าว พร้อมกับ คุณเอกพล ยวงนาค ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ศิตา เอเจนซี่ จำกัด และ พร้อมที่จะเจรจากับทาง แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย โดยอ้างอิงจากเอกสารดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและได้มีการปฏิบัติตามสัญญาด้วยความถูกต้องและเหมาะสม ไม่ละเมิดข้อตกลงที่มีในคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

 

4. ศิตา เอเจนซี่ มิได้มีความประสงค์ในการก่อให้เกิดข้อพิพาทใดๆกับทาง แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย แต่ประสงค์ที่จะหาแนวทางเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาททางธุรกิจ และต้องการที่จะให้ แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย รับทราบถึงเจตนาที่แท้จริง และ ศิตา เอเจนซี่ ยังคงมีความประสงค์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างมั่นคงต่อไป

 

 

คุณธนิดา เกลอแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิตา เอเจนซี่ จำกัด กล่าวปิดท้าย “ สุดท้ายนี้ บริษัทฯมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการขอโอกาสและความเท่าเทียมในการได้รับเงินคืน และ ทวงถามถึง บทบาทหน้าที่ของการทำงานให้ชัดเจน และมิได้มีเจตนาในการก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด และเป็นการดำเนินการเพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับตนตามคลองธรรม บริษัทฯ ขอเพียงให้ แบรนด์ดังศาสตร์ฮวงจุ้ย ทำการติดต่อกลับมาทางบริษัทฯ เพื่อร่วมพูดคุยในการแก้ปัญหาต่างๆให้สำเร็จลุล่วง พร้อมยืนยันเจตนาขับเคลื่อนบริษัท ศิตา เอเจนซี่ จำกัด ของเราต่อไป

 

และ ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่จาก 2 ช่อง สำหรับความเมตตา และ ให้ความเป็นธรรม รวมถึงพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนที่เคารพรักที่ให้เกียรติมาร่วมรับฟังเรื่องราวข้อชี้แจงในครั้งนี้ รวมถึง กลุ่มลูกค้า พารท์เนอร์บริษัทฯทุกท่านที่เป็นกำลังใจ เคียงข้างซินดี้แม้ในยามวิกฤตเสมอมา”

นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ อจลา ตะเภาพงษ์ (ลูกหมู) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ศิตา เอเจนซี่ จำกัด