PUBLIC RELATIONS

     เราช่วยคิด Concept วางแผนกระบวนการทุกขั้นตอน พร้อมทำสื่อ PR แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ประชาสัมพันธ์ในสื่อออฟไลน์หรือออนไลน์เพื่อให้สินค้าหรือตัวบุคคลได้เป็นที่รู้จัก เปลี่ยนจาก Low Profile ให้กลายเป็น High Profile

  • จัดให้มีสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน Group Interview

  • จัดอีเวนท์งานรับรางวัล / งานแถลงข่าว / งานเปิดตัวสินค้า

  • จัดทำบทความ Advertorial ลงนิตยสาร หนังสือพิมพ์ สำนักข่าว เว็บไซต์ 

    สื่อโซเชียลมีเดีย

  • จัดส่งข้อมูลไปยังเพจหรือช่องทางของ Blogger และ YouTuber ที่เหมาะสม