SALE PROMOTION CAMPAIGN

     เราช่วยคิดแคมเปญให้สินค้ามีความน่าสนใจ และหาวิธีสื่อสารเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยคิดโปรโมชั่นและช่วยหาช่องทางลงขายสินค้า ส่งผลให้จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นและยอดขายพุ่งทยาน

 

     • จัดทำ Sale Page

 

     • จัดหาซื้อสื่อโฆษณาประเภท Outdoor/Indoor Medias

 

     • บริหารจัดการดูแล Line Official Account

 

     • บริการจัดการ Social Medias อื่นๆ เช่น FB, IG, Website