CONTENT MARKETING

     เราจะช่วยคุณวางแผน รวมทั้งผลิตเนื้อหาในสื่อออนไลน์และออฟไลน์ทุกรูปแบบ ด้วยภาษาที่สดใหม่ และอัพเดตอยู่เสมอ

     • จัดทำ Value Content เขียนโพสต์/แคปชั่น/บทความส่งเสริมภาพลักษณ์

     • จัดทำ Sale Content เขียนโพสต์/แคปชั่น/บทความกระตุ้นยอดขาย

     • จัดทำ Keyword Research และเขียนบทความ SEO