BRAND BUILDING

     ไม่ว่าจะเป็นบริษัท สินค้า หรือตัวบุคคลเราสามารถสร้างให้ดูพิเศษ โดดเด่นเป็นหนึ่งเดียว ด้วยกระบวนการที่ฉับไว รวดเร็ว มีคุณภาพ และจริงใจต่อลูกค้า “คุณอาจเคยคิดว่าสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่เราจะทำให้กลายเป็น…เรื่องจริง…”

 

     • บริการปรับปรุงบุคลิกภาพในการปรากฏตัวต่อสาธารณชนไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง ท่าทาง น้ำเสียงที่ใช้ต้องส่งเสริมให้ดูดีน่าเชื่อถือ

 

     • การดูแลและควบคุมภาพลักษณ์ที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ทั้งเรื่องของ Brand Identity ข้อความสารที่สื่อออกไป บทสัมภาษณ์ ภาพถ่าย อารมณ์และโทนสี