การเป็น “ผู้หญิงหนึ่งเดียว” ที่ได้รับเลือกให้ขึ้นปกนิตยสาร sm